NL | EN     LinkedIn Twitter
'Waar Diana binnenkomt, ontstaat beweging en positieve energie.'
· · · Talent- en drijfveren analyse

Talent- en drijfveren analyse

Ben je op zoek naar een verfrissende en doeltreffende manier om talenten en drijfveren in kaart te brengen? Wil je mensen en teams meer inzicht bieden in hun kwaliteiten en ontwikkelpunten? Heb je behoefte aan een instrument, wat jou bewuster maakt van je blinde vlekken? Heb je de behoefte patronen te doorbreken en je persoonlijke keuzeruimte te vergroten? Of wil je team door een verandering leiden en wil je meer weten over het verandervermogen van de teamleden? 

beProud biedt graag de volgende assessments aan: ACT, 720 graden feedback, Waardenassessment en Change Ability Profile. Wij zijn enthousiast over deze assessments omdat ze vernieuwend zijn, doeltreffend, diepgaand en laagdrempelig. 

 

Welke instrumenten?

1. Waardenassessment
Het Waardenassessment geeft inzicht in wat iemand drijft en energie geeft. De meting is laagdrempelig, energiegevend en draagt bij aan het vergemakkelijken van communicatie en het geven van feedback. Tegelijkertijd is ze diepgaander dan andere methodes omdat ze inzicht geeft in datgene wat gedrag tot stand brengt. 

2. Change Ability Profile (CAP)
Een uniek instrument dat bepalende elementen bij verandering op eenvoudige wijze in kaart brengt. Dus ook hoe individuen en teams omgaan met veranderingen. Dit kan het verandervermogen versterken binnen een team en bijdragen aan het bepalen van de juiste veranderstrategie en -aanpak.  

3. Analytical Competence Tool (ACT) en ACT Team
ACT brengt talenten en competenties in kaart. En wel in twaalf minuten. Via een meting die tekst en beeld combineert. Hiermee behoort ACT tot de assessments van de toekomst. Sociaal wenselijk niet te beinvloeden, doeltreffend en diepgaand. Het onderscheidt competenties, die je van nature in je hebt en competenties die meer aangeleerd zijn (en onder druk sneller omslaan naar ineffectief gedrag). Zo biedt het inzicht in de mate waarin mensen hun potentieel vol leven. 
ACT team geeft een overeenkomstige analyse op teamniveau

4. 720 graden feedback
Diana heeft aan de basis gestaan van het ontwerp van dit instrument. Het combineert het ontwikkelassessment ACT met een feedbackmeting. Zo kun je jouw eigen competentiemeting vergelijken met de feedback van anderen op dezelfde vertoonde competenties. Ander voordeel: veelal wekt 360 graden feedback de reactie op 'Zegt dit niet meer over de ander dan over mijzelf?'. Deze meting maakt vertekende aannames van (jezelf en) anderen inzichtelijk. Dit maakt de feedback objectiever en waardevoller. 

5.    Cultuur organisatie Profiel
Brengt de collectieve krachten binnen een organisatie (en/of team) in kaart. Geeft inzicht in de set van waarden en vooronderstellingen, waarvan uit een organisatie haar visie en doelen realiseert. Daar waar je de cultuur van je organisatie wilt beïnvloeden en/of ontwikkelen, helpt dit instrument je bij het bepalen van de juiste route om dit te faciliteren. 

 

Opbrengsten

Meer inzicht in de drijfveren, talenten, competenties en het verandervermogen van zowel individuen als teams. Zowel in de meer van nature aanwezige talenten als de meer aangeleerde talenten, die onder druk sneller vervormen tot ineffectief gedrag. Dit vergroot de mate van zelfbewustzijn, de keuzeruimte voor gedrag. En draagt zo bij aan het vermogen om te leren en te groeien. 

Voor teams draagt de inzet van deze instrumenten bij aan de onderlinge communicatie, verbinding en samenwerken. Het inzicht over elkaars drijfveren en talenten maakt dat teamleden elkaars talenten meer waarderen en benutten. Ook vermindert de weerstand en irritatie over getoonde valkuilen. Hierdoor behaalt het team met minder inspanning en meer energie meer resultaat. 

 

Voor wie

Leidinggevenden, Verander-, HR- en Projectmanagers alsmede professionals, werkzaam binnen uiteenlopende werkvelden.  Je wilt persoonlijk groeien en/of bijdragen aan de ontwikkeling van jouw team en naaste collega's. 

Wil je meer informatie over deze instrumenten en de wijze waarop je deze kunt benutten voor jouzelf en/of jouw organisatie, neem dan contact op. Je vindt ook meer info op de site van WaardenManagement en ACTme.  

« Terug